Problemli aktivlərin idarəedilməsi

Problemli aktivlərin idarəedilməsi

Kredit, ipoteka və lizinqdən irəli gələn mübahisələr, məhkəmə qərarlarının icrası;

Borclu şəxslərlə ilkin danışıqların aparılması;

Borclu şəxslər barədə məhkəmə aktlarının çıxarılmasının təmin edilməsi;

Borcların ödənilməsi ilə bağlı çıxarılmış məhkəmə aktlarının borclu şəxslərlə danışıqlar vasitəsilə icrasının təmin edilməsi;

Borcların ödənilməsi ilə bağlı çıxarılmış məhkəmə aktlarının icra orqanları tərəfindən icrasının təmin edilməsi.

 

 

Top