Gömrük rəsmiləşdirilməsi xidmətləri

Gömrük rəsmiləşdirilməsi xidmətləri

Ölkə xaricindən gətirilən məhsullar üzrə (idxal) gömrük əməliyyatları;
Ölkə ərazisindən xarici ölkələrə satılan mallar üzrə (ixrac) gömrük
əməliyyatları;
Gömrük bəyannamələrinin doldurulması;
İdxal və ixrac əməliyyatları üzrə sənədləşmə; (Gömrükləmə üçün lazımi
sənədlərin toplanması, lisenziya və sertifikatların alınması)
İdxal və ixrac əməliyyatları üzrə gömrük rəsmiləşdirilməsi;
Gətirilən malların gömrükdən təhvil alınması və müştərinin ünvanına
çatdırılmasının təşkili;
Gömrük sənədlərinin təşkili ilə bağlı məsləhət xidmətləri
Broker xidmətinə aid bütün rəsmiləşdirmə işləri

Top