Mübahisələrin məhkəmədə həlli ilə bağlı xidmətlər

Mübahisələrin məhkəmədə həlli ilə bağlı xidmətlər

Mübahisənin perspektivi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi

Sorğuların verilməsi

İşin məhkəməyə hazırlanması

Bütün növ ərizə, şikayət və müraciətlərin tərtibi

Məhkəmə aktlarından şikayət ərizələrinin tərtibi

Təmsilçilik

Top