Əmək sahəsində olan xidmətlər

Əmək sahəsində olan xidmətlər

Əmək müqaviləsinin tərəflərinin, o cümlədən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin əmək hüquqlarının tənzimlənməsi;

Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan ilə yaranmış problemlərin həlli;

Kollektiv müqavilə və sazişin hazırlanması, bağlanması və yerinə yetirilməsində ekspert qismində iştirak və zəruri məsləhət və rəylərin verilməsi;

Əmək müqaviləsinin tərtibi və onun elektron qeydiyyatdan keçirilməsi;

Əmək şəraiti, əmək funksiyalarının müəyyən olunması ilə bağlı hüquqi xidmətlərin göstərilməsi;

İşçilərin və iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsinin tənzimləməsində hüquqi xidmətlərin göstərilməsi;

Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin və işəgötürənin hüquqlarının müdafiəsi;

Müəssisədə işçilərin ixtisar edilməsinin hüquqi tənzimlənməsi ;

Kadr kargüzarlığının aparılması;

Əmək və icra intizamının təmin edilməsi qaydalarının hüquqi tənzimlənməsi;

İşəgötürən və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyətlərinin müəyyən edilməsinin hüquqi tənzimlənməsi;

Əməyin mühafizəsinin hüquqi, təşkilati-texniki və maliyyə təminatının hüquqi tənzimlənməsi;

Kollektiv və fərdi əmək mübahisələrində təmsilçilik;

Əmək qanunvericiliyinin pozulmasından irəli gələn hüquqi problemlərin həlli və s;

Kadr məsələləri ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi.

Top